contactgegevens

EHBO Willemstad

correspondentieadres Vlakkekreek 59, 4797 EP Willemstad

telefoonnummer 0168-476699

info@ehbowillemstad.nl

Bankreknr. NL64 RABO 0346 7126 96

verenigingsnummer: 149716

KvK nummer: 40281134

RSIN: 816519511

 

voorzitter: Robbert Phaff

penningmeester: Gerda Konings

secretaris: Marjan Marijnissen

 

Onze lessen vinden plaats op maandagavonden startend om 19:30 uur

in de Blokthut, Prins Bernhardplein 2 te Helwijk – Willemstad.

 

privacy statementBeleidsplan  – ANBI Algemeen publicatieplichtJaarrekening 2020Actviteitenverslag 2019 –  meerjarenplan 2022-2026